Drut ocynkowany niskowęglowy

Drut ocynkowany niskowęglowy

Drut ocynkowany niskowęglowy
poddany obróbce cieplnej

Drut niskowęglowy, nieobrobiony
termicznie, ocynkowany