„Dneprometiz” Prywatna S.A. rozpoczęła przemysłową produkcję drutu stalowego z powłoką cynkową klas A, AB, B, C i D (w tym grubymi (szorstkimi) powłokami klasy A) oraz powłoką ze stopu cynkowo-aluminiowego typu Zn95Al5 klas A, AB, B zgodnie z normami europejskimi i międzynarodowymi, a także rozszerzono zakres standardowych rozmiarów tego drutu do (0,8-9,0) mm.

„Dneprometiz” Prywatna S.A. rozpoczęła przemysłową produkcję drutu stalowego z powłoką cynkową klas A, AB, B, C i D (w tym grubymi (szorstkimi) powłokami klasy A) oraz powłoką ze stopu cynkowo-aluminiowego typu Zn95Al5 klas A, AB, B zgodnie z normami europejskimi i międzynarodowymi, a także rozszerzono zakres standardowych rozmiarów tego drutu do (0,8-9,0) mm.