Dowód zgodności włókien

Dowód zgodności włókien

W kwietniu 2019 r. eksperci PJSC “Dneprometiz” z Statybos produkcijos sertifikavimo centras (Wilno, Litwa) przeprowadzili nadzór i ocenę zakładowej kontroli produkcji włókna, dla którego wcześniej wydano Certyfikaty Zgodności Właściwości Użytkowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011. W trakcie kontroli nie wykryto żadnych niezgodności, potwierdzono ważność istniejących certyfikatów oraz prawo do oznakowania CE badanych włókien.

Równocześnie certyfikowano nowe rozmiary włókien: 1/60 o wytrzymałości na rozciąganie 1150 N/mm2 oraz 75/50 o wytrzymałości na rozciąganie 1200 N/mm2. W trakcie prac dokonano oceny zakładowej kontroli produkcji nowych rozmiarów włókien i wybrano próbki do dalszych badań betonu z włóknami.

W dniu 25.06.2019 r., na podstawie wyników badań przeprowadzonych na mieszance betonowej z włóknami, uzyskano certyfikaty dla dwóch nowych rozmiarów włókien 75/50(1200) i 1/60(1150) z prawem do oznakowania tego włókna znakiem CE.

W kwietniu 2019 r. eksperci PJSC “Dneprometiz” z Statybos produkcijos sertifikavimo centras (Wilno, Litwa) przeprowadzili nadzór i ocenę zakładowej kontroli produkcji włókna, dla którego wcześniej wydano Certyfikaty Zgodności Właściwości Użytkowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011. W trakcie kontroli nie wykryto żadnych niezgodności, potwierdzono ważność istniejących certyfikatów oraz prawo do oznakowania CE badanych włókien.

Równocześnie certyfikowano nowe rozmiary włókien: 1/60 o wytrzymałości na rozciąganie 1150 N/mm2 oraz 75/50 o wytrzymałości na rozciąganie 1200 N/mm2. W trakcie prac dokonano oceny zakładowej kontroli produkcji nowych rozmiarów włókien i wybrano próbki do dalszych badań betonu z włóknami.

W dniu 25.06.2019 r., na podstawie wyników badań przeprowadzonych na mieszance betonowej z włóknami, uzyskano certyfikaty dla dwóch nowych rozmiarów włókien 75/50(1200) i 1/60(1150) z prawem do oznakowania tego włókna znakiem CE.